CORE MATALIAT se aliniaza GDPRsos

Ce este GDPR? Incepand cu 25 Mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protectia datelor cu caracter personal (General Data Protection Regulation- GDPR) intra in vigoare. Regulamentul are ca scop crearea unui cadru legislativ unic European care sa protejeze drepturile persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si sa reglementeze circulatia acestora.
Ce se va intampla mai departe?
CORE MATALIAT EXIM SRL se aliniaza prevederilor GDPR. Am trecut prin etape importante de analiza interna si externa, urmate de masuri legale, operationale si tehnice, toate cu scopul unic de conformare la cerintele GDPR. Dupa cum stii deja, prelucram datele tale cu caracter personal in scop legal si contractual, si numai in masura in care ai fost de acord, in scop de comunicare directa. Temeiul prelucrarii datelor tale este dat de prevederile legale aplicabile si/sau de o baza contractuala. Pentru a furniza serviciile contractate, precum si pentru a indeplini obligatiile legale comunicam datele tale catre autoritati publice, operatori, imputernicitit sau terti. Ce sunt datele cu caracter personal? Orice fel de informatii care pot duce la identificarea unei persoane fizice, fie vorba de nume, prenume, adresa, CNP sau adresa de e-mail.

NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Stimate Client,
In conformitate cu de Regulamentul General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal (UE) 2016/679 (RGPDCP) precum si orice alte legi aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal sau confidentialitatea, Societatea CORE MATALIAT EXIM S.R.L. va aduce la cunostinta faptul ca, prin natura activitatilor principale pe care le desfasoara, prelucreaza cu buna-credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare Datele cu Caracter Personal ale Clientului in numele Clientului sau al unui Client Asociat, precum nume, prenume, CNP, prin mijloace automate si neautomate. Aceste date sunt folosite de CORE MATALIAT EXIM S.R.L. in scopul de intocmire si declarare a evidentelor impuse de legislatia in vigoare dar si in scop comercial, in baza relatiilor existente. Totodata, va informam ca, la solicitarea Dvs. scrisa puteti beneficia de dreptul de acces la datele personale si de a nu fi supus unei decizii automate individuale, in conditiile Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si ale legislatiei subsecvente.
De asemenea, aveti dreptul de interventie si de a va opune prelucrarii datelor Dumneavoastra personale care va privesc si sa solicitati stergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, pe care sa o depuneti la registratura noastra, de unde va fi transmisa administratorului de baza de date din cadrul companiei, urmand sa primiti un raspuns scris in termenul prevazut de lege.
In relatia cu tertii, datele personale sunt utilizate de catre Societate in relatie cu companiile din acelasi grup, precum si cu partenerii contractuali.
Societatea CORE MATALIAT EXIM S.R.L. se obliga sa aplice in legatura cu datele personale ale clientilor sai masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, in special daca prelucrarea respectiva comporta transmisii/transfer de date in cadrul unei retele, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.
Va punem in vedere faptul ca refuzul dvs. de a furniza datele cu caracter personal necesare si solicitate de catre Societatea CORE MATALIAT EXIM S.R.L. ca beneficiar, determina imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice/comerciale si nu este imputabil acestei societati mai sus mentionate.
De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si legislatia subsecventa pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Cu deosebita consideratie,
Societatea CORE MATALIAT EXIM S.R.L.

INFORMARE SALARIATI DE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Avand in vedere faptul ca Parlamentul European a adoptat la data de 27.04.2016 Regulamentul (UE) 2016/679 privind Protectia persoanelor fizice in cee ace priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, transpusa in legislatia romaneasca prin legea 677/2001, Regulament ce se aplica incepand cu data de 25.05.2018, iar societatea CORE MATALIAT EXIM S.R.L. este operator de date prelucrand date cu caracter personal, va informam cu privire la urmatoarele:
DEFINITII
a)date cu caracter personal orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare, cum ar fi nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
b)prelucrarea datelor cu caracter personal orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;
c)stocarea pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
d)sistem de evidenta a datelor cu caracter personal – orice structura organizata de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent daca aceasta structura este organizata in mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata dupa criterii functionale ori geografice;
e)operator orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; daca scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau in baza unui act normativ, operator este persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, care este desemnata ca operator prin acel act normativ sau in baza acelui act normativ;
f)persoana imputernicita de catre operator o persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care prelucreaza date cu caracter personal pe seama operatorului;
g)tert orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decat persoana vizata, operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei imputernicite, sunt autorizate sa prelucreze date;
h)destinatar orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, careia ii sunt dezvaluite date, indiferent daca este sau nu tert; autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;
i)date anonime date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila.
CORE MATALIAT EXIM S.R.L., in calitate de operator de date cu caracter personal, colecteaza si prelucreaza diferite tipuri de date cu caracter personal despre dvs., cum ar fi: numele si prenumele, adresa de domiciliu, data si locul nasterii, cetatenia, varsta, sexul, codul numeric personal, date CI, codul numeric personal, semnatura, numarul de telefon, adresa de e-mail, date privind contul bancar, date de localizare fizica(prin sisteme de urmarire prin GPS), etc.
De asemenea, colectam si prelucram si date speciale despre dvs. cum ar fi, de exemplu, date biometrice (inregistrari ale sistemelor de supraveghere video), date privind sanatatea, date ale copiilor minori, etc.
Vom colecta si vom utiliza datele dvs. cu caracter personal pentru indeplinirea unor scopuri si/sau pentru a ne conforma obligatiilor legale, pentru executarea unui contract si/sau pentru exercitarea unor drepturi specific ale operatorului sau ale persoanelor vizate in domeniul ocuparii fortei de munca, al securitatii si protectiei sociale.
In functie de scopul prelucrarii datelor Dvs., sunt situatii in care nu este necesar consimtamantul dvs. intrucat legislatia privind protectia datelor nu ne obliga sa obtinem acordul (fara a ne limita la acestea, de ex.: derularea contractului individual de munca la care persoana vizata este parte; procedura de recuperare a datoriilor; prevenirea si detectarea fraudelor; securitatea persoanelor, spatiilor si/sau bunurilor monitorizarea video, monitorizarea GPS a vehiculelor; respectarea obligatiilor legale fiscale, contabile, de administrare, de arhivare, etc.) dar si situatii in care este necesar consimtamantul dvs.( de ex.: prelucrarea datelor copiilor minori cu varsta sub 16 ani, etc.).
De asemenea, vom procesa datele cu caracter personal pe care le primim despre dvs. din alte parti cum ar fi Inspectoratul Teritorial de Munca-ITM, ANAF, Casa Nationala de Pensii Publice, instante de judecata, organe de politie, executori judecatoresti, etc.
In legatura cu prelucarea datelor cu caracter personal in scopurile in care este necesar consimtamantul dvs., va informam ca, la solicitarea Dvs. scrisa puteti beneficia de dreptul de acces la datele personale si de a nu fi supus unei decizii automate individuale, in conditiile Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si ale legislatiei subsecvente.
De asemenea, aveti dreptul de interventie si de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra personale care va privesc si sa solicitati stergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, pe care sa o depuneti la registratura noastra, prin posta la sediul social sau la adresa de e-mail office@mataliat.ro, de unde va fi transmisa administratorului de baza de date din cadrul companiei si conducerii societatii, urmand sa primiti un raspuns scris in termenul prevazut de lege.
In relatia cu tertii, datele personale sunt utilizate de catre Societate in relatie cu companiile din acelasi grup, precum si cu partenerii contractuali interi sau externi.
Societatea CORE MATALIAT EXIM S.R.L. se obliga sa aplice in legatura cu datele personale ale angajatilor sai masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, in special daca prelucrarea respectiva comporta transmisii/ transfer de date in cadrul unei retele, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.
Va punem in vedere faptul ca refuzul dvs. de a furniza datele cu caracter personal necesare si solicitate de catre Societatea CORE MATALIAT EXIM S.R.L. ca angajator, determina imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice/comerciale si nu este imputabil acestei societati mai sus mentionate.
De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si legislatia subsecventa pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Prezenta INFORMARE va fi adusa la cunostinta tuturor salariatilor CORE MATALIAT EXIM S.R.L. astazi, 24.05.2018, prin luare la cunostinta sub semnatura conform Procesului Verbal de instruire/Informare , prin care isi vor acorda si consimtamantul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Societatea CORE MATALIAT EXIM S.R.L.

Cum ne poti contacta?

Pentru nelamuriri sau intrebari in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, te poti adresa cu cerere scrisa:
CORE MATALIAT EXIM S.R.L. DEP. DATE CU CARACTER PERSONAL B-dul Iuliu Maniu, nr. 99, sector 6, Bucuresti, e-mail: office@mataliat.ro
In cazul in care doresti sa formulezi plangeri privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne poti scrie la aceeasi adresa, urmand sa iti raspundem in termenul legal de corespondenta, in acord cu politicile si procedurile noastre interne.
In cazul improbabil in care consideri ca si-au fost incalcate drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal si CORE MATALIAT EXIM S.R.L. nu a tratat plangerea in mod corespunzator, te poti adresa unei autoritati de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal, mai precis la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal din Romania avand sediul in Bucuresti, Bd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 28 - 30, sectorul 1.
Pastram legatura
Iti multumim pentru ca ne-ai ales pe noi. Increderea ta inseamna foarte mult pentru noi si parte din responsabilitatea noastra este aceea de a proteja datele tale personale.
Pentru mai multe informatii si pentru a intelege cum ne-am aliniat GDPR poti accesa link-urile de mai jos:
Referinte: