Programul Rabla pentru tractoare

tract

De la 15 ianuarie 2010 a intrat in vigoare Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 2 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, publicat in Monitorul Oficial nr. 31 din 15.01.2009.

Obiectul programului il reprezinta finantarea nerambursabila pentru achizitionarea tractoarelor si masinilor agricole autopropulsate noi, mai putin poluante, in schimbul predarii spre casare a tractoarelor si masinilor agricole autopropulsate uzate. Finantarea se realizeaza de catre Administratia Fondului pentru Mediu din Fondul pentru mediu. Cuantumul primei de casare este de cel mult 17000 lei, valoare ce se scade din pretul de comercializare al tractorului nou. Poate beneficia de prima de casare orice persoana fizica sau juridica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
- s-a inscris la un producator validat in vederea achizitionarii unui tractor nou sau a unei masini agricole autopropulsate noi, obtinand o nota de inscriere;
- a predat tractorul uzat , spre casare, unui colector autorizat, obtinand certificatul de distrugere
- a radiat si a obtinut certificatul de radiere pentru tractorul uzat
- achizitioneaza un tractor nou sau o masina agricola autopropulsata noua de la producatorul validat care a eliberat nota de inscriere

Se poate beneficia de prima de casare prin achizitionarea unui singur tractor sau a unei masini autopropulsate noi, in schimbul predarii unui singur tractor uzat sau a unei singure masini agricole autopropulsate uzate. Lista producatorilor validati, precum si a operatorilor economici autorizati pentru colectarea tractoarelor vechi, se va publica pe site Administratiei Fondului pentru Mediu www.afm.ro. Sesiunea de validare a producatorilor, precum si suma totala alocata anual acestui program se vor anunta, de asemenea, pe pagina de internet a Administratiei Fondului pentru Mediu cu cel putin cinci zile inainte de data deschiderii sesiunii de validare.

In ceea ce priveste Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul 2010, va comunicam ca pana pe 28 ianuarie se desfasoara sesiunea de validare a producatorilor. Suma alocata pentru acest an in cadrul acestui program este de 228.000.000 lei, conform Dispozitiei presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu nr. 01/2010.

Pentru a te ajuta sa te informezi in privinta programului iti furnizam cateva informatii verificate: